VZW Algemeen

Wie zijn wij

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, actief in het kader van Jeugdhulp. De werking evolueert al jaren als een zich voortdurend vernieuwend aanbod van verblijf, begeleiding en afhandeling van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren.

Onze vzw omvat drie deelwerkingen: Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (Dagcentrum ‘De Teuten’, APPèL en Positieve Heroriëntering), CANO Pieter Simenon en HCA-dienst ‘BAAL’.

Wij zijn erkend door de Vlaamse Overheid, agentschap Opgroeien.

Onze missie

“Wij engageren ons samen verbindend te werken om breuken tussen jongeren, hun
leefomgeving en de samenleving te herstellen, in antwoord op maatschappelijke verwijzing.
Wij willen dit realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde zorg voor de doelgroepen, de
medewerkers en de organisatie.”

Onze missie onderschrijft twee belangrijke waarden:
– geloof in de kracht en de groeimogelijkheden in verbondenheid;
– respect voor ieders eigenheid en ernaar handelen.

Organisatiestructuur

Dit schema van een procesgerichte netwerkorganisatie is een markt/klant-gerichte structuur. De deelwerkingen zijn zelfstandige units die achterwaarts netwerken in een grotere vzw. Het schema zet de organisatie in horizontale werkprocessen naar de cliënten toe en is naar structuur toe zeer flexibel van aard op het terrein, terwijl in de backoffice stabiliteit wordt verzekerd.

Onze organisatie is ingebed in een maatschappelijke context, die ons een maatschappelijke opdracht geeft, verwoord door de overheid.

In onze werking kunnen we rekenen op een betrokken Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. De samenstelling kan u hier terugvinden.

De historiek

vzw Jongerenwerking Pieter Simenon werd gesticht door het echtpaar Vanhumbeeck-Simenon in juli 1961 te Donk bij Herk-de-Stad. De naam van de vzw verwijst naar een in Congo overleden pater Scheutist ‘Pieter Simenon’, missionaris en familielid van de initiatiefnemers.

In de bijlages vindt u een overzicht van de hele geschiedenis van de vzw. Een korte nota geeft de hoofdlijnen weer, een kleine tekst de geschiedenis tot 1996 en een fotoreportage de recente 50 jarige geschiedenis.

Tot slot wordt de geschiedenis aangevuld met een korte toelichting over de naamgeving en een boekje van Maria Simenon, de medestichtster van de vzw.

Het leven v.e. moeder (nieuwe kaft voor online)-2011- 05 Word
Historiek 35-25 jaar Jongenstehuis Pieter Simenon
Hoofdlijnen historiek vzw Jongerenwerking Pieter Simenon
Wie was Pieter Simenon