Dagcentrum De Teuten

Welkom bij Dagcentrum De Teuten. Onderdeel van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon.

Wie kan bij ons terecht?

Gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar uit regio Noord-Limburg.

Wat doen we?

We bieden begeleiding aan jongeren en gezinnen waar het samenleven moeilijk loopt omwille van uitdagingen op bepaalde levensdomeinen (vb. opvoeding, onderlinge relaties, gedrag,…).

Elke situatie is anders. Daarom vinden we het belangrijk om samen met de jongeren en zijn netwerk aan de slag te gaan en samen een plan van aanpak op maat uit te werken.

Wij hebben een capaciteit voor 11 contextbegeleidingen waarvan 9 dagbegeleiding in groep.

        Dagbegeleiding in groep

In het dagcentrum te Lommel komen dagelijks jongeren samen na school tot 19u. Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties is dit tot 17u. We zetten tijdens deze momenten in op verschillende pijlers:

Groepsbegeleiding: we maken regels en afspraken, ieder heeft zijn taakje, ruzies worden uitgepraat, we leren samen spelen, rekening houden met elkaar, we doen samen leuke activiteiten.

Schoolbegeleiding: we ondersteunen je in het maken van je huiswerk. Daarnaast maken we een brug met je ouders en de school zodat dit thuis ook beter loopt.

Individuele begeleiding: je zit regelmatig samen met je IB (individuele begeleider) en staat samen stil bij de dingen die je bezig houden, wat beter kan en wat goed loopt en stippelt samen een plan uit.

        Contextbegeleiding

We zetten sterk in op verbinding thuis. Daarom komt je IB wekelijks aan huis om te ondersteunen waar nodig en het gesprek met iedereen apart of samen aan te gaan. We maken samen een plan en bekijken hoe we jullie het beste ondersteunen zodat jullie samen opnieuw een weg vinden om verder te kunnen.

Dagbegeleiding in groep wordt steeds gecombineerd met contextbegeleiding. Dit omdat we het belangrijk vinden om zowel met kinderen als met ouders en hun netwerk aan de slag te gaan.

Wie kan aanmelden?

Wij zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat jongeren en gezinnen alsook elke hulpverleningsorganisatie ( bvb: SDJ, OCJ, CLB, CKG,CGG, DAGG,…), rekening houden met de regio, bij ons een vraag kunnen stellen.

Hoe kan je aanmelden?

Bekijk zeker pagina “aanmelden RTJ” voor meer informatie.

Voor vragen of aanmeldingen kan je bij ons terecht op het nummer 011/19 80 02. Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 16u.