APPèL – Wie en wat

De term “module ondersteunende begeleiding” vraagt buiten de Bijzondere Jeugdbijstand om uitleg. We kozen voor de naam APPèL.

Van appèl doen op.

APPèL

Zilleweg 26
3920 Lommel
Tel: 011 54 50 25

Voor aanmeldingen neem je contact op met het aanmeldingsteam op het nummer 0479 37 89 20.

 

Wie is onze doelgroep?

Onze cliënten zijn alle jongens en meisjes van 14  tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in een traject binnen rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 

Wie zijn onze toeleiders?

Wij zien alle partners binnen integrale jeugdhulp (bv. consulenten, CLB’s, voorzieningen, …) als mogelijke aanmelders/toeleiders.
In principe bevindt de module ondersteunende begeleiding zich voor de toegangspoort en zouden jongeren en hun ouders ook rechtstreeks beroep op ons kunnen doen. Wij kiezen er echter voor van in het begin samen te werken met alle betrokken diensten en organisaties in het kader van vlotte terugkeer naar het regulier traject.

 

Wat is ons algemene doel?

  • ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten
  • vastgelopen situaties trachten te deblokkeren.
  • een alternatief aanbod trachten te creëren als aanvulling op klassieke hulpverlening
  • betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren

 

Ons engagement

APPèL, Jongerenwerking Pieter Simenon vzw engageert er zich toe
  • elke hulpvraag binnen de maand ter harte te nemen
  • opgestarte trajecten op maat van de jongere uit te werken
  • jongere en context centraal te plaatsen en permanent te betrekken in het begeleidingsproces
  • aan administratieve en verzekeringsvoorwaarden te voldoen