APPèL

Welkom bij APPèL. Onderdeel van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon.

Wat doen we

We begeleiden jongeren van 14 tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij:

 lopende (hulpverlenings)trajecten,
 vastgelopen situaties,
 het zoeken naar een alternatief aanbod, als aanvulling op klassieke hulpverlening,
 het betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren.

Ons aanbod

Voor iedere jongeren die wordt aangemeld bij APPèL start de begeleiding met een verkennend gesprek binnen de maand na aanmelding waarbij de jongeren, context, aanmelder… op aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek krijgen we zicht op de jongeren en zijn situatie. Zo wordt helder aan welke (drie) doelstellingen de jongeren zou willen werken tijdens zijn begeleiding bij APPèL. De jongeren leert de werking en APPèL kennen, deze bestaat uit een interne werking en een externe werking.

Intern
Het interne stuk van APPèL is gevestigd in Lommel op Zilleweg 26. Hier werken de jongeren vanuit gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid in groepsklimaat of individueel aan hun doelstellingen.

Extern
Werkt APPèL samen met project- en stageplaatsen waar de nadruk ligt op samenleven en samenwerken, in de maatschappij. Dit kan met of zonder overnachting. Er is een begeleider die het traject begeleidt en ook regelmatig meewerkt.

Soms is een mengvorm van beiden aangewezen.

Binnen deze werkingen bieden we verschillende vormen aan van ondersteuning:
1. Korte ervaringstrajecten
 Om keuzes te maken, tot inzicht te komen, ervaringen op te doen.
 Zowel intern als extern, met of zonder overnachting.
2. Dagactivering
 Om (terug) een dagritme op te bouwen, zinvol bezig te zijn.
 Zowel intern als extern. Zonder overnachting.
3. Time-out
 Om een vastgelopen situatie te deblokkeren.
 Snel en ad hoc in te zetten. In principe 2 weken.
 Zowel intern als extern, met of zonder overnachting.
4. (Ont)heming
 Op afstand van vertrouwde omgeving tot rust komen.
 Of: de verbinding met het land van herkomst en met familie herstellen.
 Werkvorm met specifieke voorwaarden. Steeds verblijf met overnachting.
5. Andere
 Out of the box-oplossingen voor specifieke vragen.
Als de jongeren gemotiveerd is om aan een traject deel te nemen dan wordt er in overeenstemming met de jongere een keuze gemaakt uit bovenstaande mogelijkheden.

Wie kan aanmelden

Wij zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat elke hulpverleningsorganisatie (bvb: SDJ, OCJ, CLB, CGG, DAGG, IJH…) alsook jongeren en gezinnen, rekening houden met de regio, bij ons een vraag kunnen stellen. APPèL ziet hierin een partner/betrokken dienst als voordeel om na het ondersteunende traject een vlotte terug keer te kunnen waarborgen.

Hoe kan je aanmelden

Wil je een Appèl op APPèL (ons) doen? Bekijk zeker pagina “aanmelden RTJ” voor meer informatie.

Voor vragen of aanmeldingen kan je bij ons terecht op het nummer 011/19 80 02. Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 16u.