CANO – Begeleidingstehuis

Wie zijn wij

Het CANO-begeleidingstehuis Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 34 adolescente jongens. Wij hebben één geïntegreerd contextueel aanbod vanuit een residentiële afdeling in Lommel, Noord-limburg. We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerk- en Omgevingsondersteuning), zie ook canovlaanderen.be.

Wie begeleiden wij

Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en heeft een bijkomende erkenning om 24 jongens per jaar rechtstreeks op te nemen uit een gemeenschapsinstelling.

Hoe werken wij

Jongens kunnen bij ons residentieel verblijven, of thuis verblijven in combinatie met een intensieve contextbegeleiding, of alleen wonen (vanaf 17 jaar) met begeleiding. Ouders en hun ruimere leefomgeving worden altijd mee begeleid en bij moeilijkheden staat er altijd een bed gereed in de voorziening voor onze jongeren om terug te plooien. Het schoolgaan en eventueel deeltijds werken wordt extra begeleid en afhakers worden speciaal opgevangen in het interne luik van APPèL, de module ondersteunende begeleiding. Wij bieden ook extra begeleiding rond vastlopende jongeren doorheen sociale vaardigheden en time-out. In het externe luik van APPèL werken we bijvoorbeeld samen met zorgboerderijen en organiseren ervaringsprojecten om jongens, anders dan bij een klassiek residentieel verblijf de kans te geven terug naar huis te gaan of te gaan alleen wonen.

Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving.

We werken volgens de methodieken van CANO, zie ook canovlaanderen.be.

Hoe kom je bij ons terecht

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. De jongens komen hoofdzakelijk bij ons terecht via gerechtelijke verwijzing en met een jeugdhulpverleningsbeslissing van de intersectorale toegangspoort.

Extra informatie

Hieronder vind u in bijlage het CANO-protocol en de CANO-visie in PDF-formaat.

CANO-protocol
CANO-visie