slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Begeleidingstehuis

CANO-begeleidingstehuis 'Pieter Simenon': 'Wij hebben één geïntegreerd contextueel aanbod
vanuit een residentiële afdeling voor een capaciteit van 32 adolescente jongens'

HCA-dienst

HCA-dienst 'BAAL': ' Wij realiseren een geïntegreerd aanbod van herstelgericht en
constructief afhandelen van jeugddelinquent gedrag'

Dagcentrum

Dagcentrum 'De Teuten': 'Wij zijn een dagcentrum voor multimodale gezins- en
jongerenbegeleiding en hebben een capaciteit van 10 plaatsen voor jongens en meisjes'.

CONTEXTBEGELEID(ST)ER M/V deeltijds, bepaalde duur, onmiddellijke aanwerving

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 

Betreft een Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning voor adolescente jongens binnen       de Bijzondere Jeugdbijstand..

 

Globaal richt de functie zich op:

·       Individuele en contextuele begeleiding van moeilijk begeleidbare adolescente jongens

·       begeleiden/realiseren van de integrale begeleiding van  jongeren in hun leefomgeving (materieel, financieel, administratief en psycho-sociaal);

·       in nauwe samenwerking met de andere begeleidingsteams verbindend werken, breuken herstellen en vergroten van het netwerk vertrekkende vanuit een zeer contextuele benadering

·       belangrijke competenties: innoveren, verbinden, zelfreflectie, netwerkgericht en omgevingsgericht handelen, probleemoplossend handelen, timemanagement.

·       Begeleiding door middel van CANO en het protocol NPT, Nieuwe Perspectieven  bij Terugkeer.

·        

WAT VERWACHTEN WE?                                           WAT BIEDEN WIJ?

 

·       Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma met sociale, pedagogische, criminologische of psychologische oriëntatie.

·       Je hebt een basiskennis van jeugdhulpverlening en gerechtelijke interventies t.a.v. jongeren.

·       Je bent doordrongen van contextuele hulpverlening en van het belang van streven naar verbondenheid tussen de jongere en zijn leefomgeving.

·       Bij voorkeur kan je al enige ervaring in het werken met moeilijk begeleidbare jongeren en hun leefomgeving voorleggen.

·       Je werkt zelfsturend binnen een systeem van variabele uurroosterplanning. Bereidheid tot werken in avonddiensten. 

·       Zowel in team als zelfstandig kunnen werken.

·       Je beschikt over een sterke verbale en schriftelijke communicatie.

·       Deeltijds bediendencontract bepaalde duur

·       Een verloning volgens barema B1C bijzondere jeugdbijstand, Paritair Comité 319.01 (meer info: www.vso.be) met overname van relevante anciënniteit.

·       Een contract met ingang vanaf half juni 2016.

·       Een gevarieerde en dynamische job .

·       Een gezinsvriendelijke werkomgeving in een organisatie die actief bezig is met kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing.

·       Een lerende organisatie met groeikansen voor elke medewerker.

 

 

 

 

 

INTERESSE?

 

We verwachten je motivatiebrief en curriculum vitae ten laatste op 5 juni 2016 via verzending naar iksolliciteer@pietersimenon.be .  Andere specifieke vragen m.b.t. de functie-inhoud kan je stellen aan Guido Berx of Luc Paredis (011/54 46 08).

 

Selectiegesprekken worden georganiseerd op 8 juni 2016  

 

 

MEER INFO OVER ONZE WERKING

 

Begeleidingstehuis Pieter Simenon is een privaat initiatief werkzaam in de sector Bijzondere Jeugdbijstand, vanaf 1/01/2016 erkend voor een capaciteit van 34 adolescente jongens. Wij hebben een geïntegreerd contextueel en modulair georganiseerd aanbod vanuit een residentiële afdeling in Lommel, Noord-Limburg. We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerk- en Omgevingsondersteuning).

Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en heeft een bijkomende erkenning om 24 jongens per jaar rechtstreeks op te nemen uit een gemeenschapsinstelling. Via een recente uitbreiding focussen we via het protocol ‘Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)’ aan uitstroom van jongeren die in de Behandelunit van De Hutten verblijven. Daarnaast zetten we via de methodiek ‘Positieve Heroriëntering’ in op communicatie en verbinding in gezinnen die moeilijkheden ervaren. Doorheen het proces van positieve heroriëntering is het onze betrachting om een verdere doorstroom van de jongere en het gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg te verminderen.

 

Doel van al onze interventies is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving. Investeren in jongeren, is investeren in de toekomst!

Om onze werking te verstevigen zijn wij op zoek naar een contextbegeleid(st)er met zin en vaardigheden om het aanbod naar CANO en NPT verder vorm te geven. Wij bieden een gevarieerde en dynamische job in een geïntegreerd, multimodaal en flexibel hulpverleningsaanbod voor moeilijk begeleidbare adolescenten en hun leefomgeving.

 

Gedetailleerde informatie over onze werking vind je op www.pietersimenon.be. Bijkomende informatie over het pedagogisch concept (CANO-protocol en - visie) vind je op www.canovlaanderen.be.

 

ONZE JAARVERSLAGGEVING

Met veel enthousiasme  en fierheid kondigen wij de digitale publicatie van de jaarverslaggeving van 2015 aan. De drie verslagen bevatten een bundeling van alles wat we als vzw het afgelopen jaar ondernamen in de verschillende deelwerkingen en kernprocessen.  De verslagen  werden geschreven tegen de achtergrond van een gebalanceerde weergave over de verschillende polen van onze kwaliteitsdriehoek.

De jaarverslagen kun u terugvinden via de tabbladen in de bovenbalk (vzw algemeen) of door hier te klikken. Wij wensen u veel leesgenot.

Welkom bij Jongerenwerking Pieter Simenon

Welkom op de website van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Naast heel wat informatie over onze vzw en zijn deelwerkingen willen we u ook informeren over ons werk in de Bijzondere Jeugdzorg. Mensen die hierdoor interesse krijgen om bij ons te werken kunnen altijd via de link vacatures solliciteren en/of ons laatste aanbod zien. Indien u doorheen het lezen van onze site, graag meer informatie heeft, kan u altijd contact opnemen met ons via de link contact. Wij wensen u een boeiend bezoek toe op de website van onze organisatie.

 

Fondsenwerving

'investeren in jongeren, is investeren in toekomst',

rekeningnr.: PCR BE91 0000 1025 0876 of BNP PARIBAS FORTIS BE51 0112 5010 5062.

Klik hier voor onze donorinfo >>

Klik hier voor naar het fondsenwerving tijdschrift te gaan >>

Klik hier om naar de vriendenkring-pagina te gaan >>