Positieve Heroriëntering

Positieve heroriëntering wil samen met jou nadenken over hoe het anders kan.

Getuigenis gezin :
Hartelijk dank voor al je support en je positivisme. Voor mij en B zijn jij en CLB een heel grote steun. We zijn uit een heel diep dal gekomen, ik zou alle mensen die hetzelfde meemaken zo willen adviseren om de stap naar PH te durven zetten. B en ik durven dit ook naar mensen toe te vertellen (zonder voorbij te gaan aan het vertrouwelijke), wel dat we het heel moeilijk gehad hebben en dat we dankzij jullie hulp weer voorzichtig positief de toekomst met K inzien. Voor heel veel mensen hangt een taboe rond zoeken van hulp…
Groetjes L.

WAT IS PH?

In situaties waarin betrokkenen zelf geen oplossing meer zien, creëert Positieve Heroriëntering terug perspectief. We geloven in de krachten van het gezin en gaan samen met hen op weg via een gestructureerd proces. We beluisteren ieders verhaal afzonderlijk en ondersteunen hen in het uitwisselen naar elkaar toe. We geloven dat wanneer mensen echt naar elkaar luisteren, ze opnieuw verbinding voelen en verantwoordelijkheid willen nemen tot verandering.
We willen snel en intensief met het gezin aan de slag zodat meer ingrijpende hulp vermeden wordt. Om dit te realiseren rekenen we op onze aanmelders en is een goede samenwerking belangrijk.
“Problem talk creates problems, solution talk creates solutions”
(Steve de Shazer)

HOE DOEN WE DAT?

Hoe werkt PH?
• we zorgen voor een snelle opstart
• één begeleider volgt het gezin op
• traject van maximum 4 maanden
• aanmelder volgt mee op en is aanwezig bij start – en eindgesprek
• gesprekken aan huis of in de organisatie.
• we leggen een focus op de kern
• we ondersteunen proces en volgen gemaakte afspraken van het gezin mee op.

Aanmelding
Een aanmelding begint steeds met een telefonisch contact waarin er samen gezocht wordt naar mogelijkheden en de kern van verontrusting.

Assessment aanmelder
We gaan face-to-face in gesprek met de aanmelder om de vraag verder te verdiepen en het introductiegesprek voor te bereiden

Introductiegesprek met het gezin
De aanmelder verwoordt zijn zorgen naar het gezin en er worden afspraken gemaakt rond samenwerking.

Assessments
We luisteren naar ieders verhaal afzonderlijk en bereiden hen voor op het cirkelgesprek

Cirkelgesprek
Hier wordt ieders kern uitgewisseld en komt het gezin tot afspraken.

AANMELDEN

Doelgroep
Gezinnen met kinderen van 0 tot 25 jaar

Wie kan aanmelden?
Gezinnen zelf en welzijnsvoorzieningen: CLB, huisdokter, CKG, OCMW, CGG, OCJ,…

Hoe aanmelden?
Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht op het nummer 011/19 80 02. We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 16u.