CANO Pieter Simenon

Wie zijn wij

CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 42 adolescente jongens. Wij hebben een geïntegreerd contextueel aanbod dat vorm krijgt door de inzet van verblijf in Lommel, hoog intensieve contextbegeleiding, delictgerichte contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en creatieve dynamische inzet van ondersteunende begeleiding.  We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), zie ook canovlaanderen.be. Met minderjarige delictplegers werken we via wetenschappelijk onderbouwde methoden aan delictgedrag en welzijn.

Wie begeleiden wij

Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. CANO Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en kan rekenen op een bijzondere structurele samenwerking met de gemeenschapsinstelling voor, tijdens en na een traject in de geslotenheid. In een convenant met het Agentschap Opgroeien spreken we af hoeveel jongeren er minimaal doorstromen uit de gemeenschapsinstellingen.

Hoe werken wij

Jongens kunnen bij ons residentieel verblijven, of thuis verblijven in combinatie met een intensieve contextbegeleiding, of alleen wonen (vanaf 17 jaar) met begeleiding. Ouders en hun ruimere leefomgeving worden altijd mee begeleid en bij moeilijkheden staat er altijd een bed gereed in de voorziening voor onze jongeren om terug te plooien. Het schoolgaan en eventueel deeltijds werken wordt extra begeleid en afhakers worden speciaal opgevangen in het interne luik van APPèL, de module ondersteunende begeleiding. Wij bieden ook extra begeleiding rond vastlopende jongeren doorheen sociale vaardigheden en time-out. In het externe luik van APPèL werken we bijvoorbeeld samen met zorgboerderijen en organiseren ervaringsprojecten om jongens, anders dan bij een klassiek residentieel verblijf de kans te geven terug naar huis te gaan of te gaan alleen wonen.

Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving.

We werken volgens de visie en geprotocolleerde werkvorm van CANO, zie ook canovlaanderen.be.

Hoe kom je bij ons terecht

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. De jongens komen hoofdzakelijk bij ons terecht via gerechtelijke verwijzing en met een jeugdhulpverleningsbeslissing van de intersectorale toegangspoort.

Extra informatie

Hieronder vind u in bijlage het CANO-protocol en de CANO-visie in PDF-formaat.

CANO-protocol
CANO-missie en visie