Positieve heroriëntering

  • Ben je verontrust en heb je het gevoel vast te lopen?
  • Geloof je in de krachten van het gezin en zie je nog mogelijkheden?
  • Is praten moeilijk geworden en ben je op zoek naar verbinding?

Positieve heroriëntering wil samen met jou nadenken over hoe het anders kan.

Getuigenis gezin :

Hartelijk dank voor al je support en je positivisme. Voor mij en B zijn jij en CLB een heel grote steun. We zijn uit een heel diep dal gekomen, ik zou alle mensen die hetzelfde meemaken zo willen adviseren om de stap naar PH te durven zetten. B en ik durven dit ook naar mensen toe te vertellen (zonder voorbij te gaan aan het vertrouwelijke), wel dat we het heel moeilijk gehad hebben en dat we dankzij jullie hulp weer voorzichtig positief de toekomst met K inzien. Voor heel veel mensen hangt een taboe rond zoeken van hulp…

Groetjes L.

Wat is PH?

In situaties waarin betrokkenen zelf geen oplossing meer zien, creëert Positieve Heroriëntering terug perspectief. We geloven in de krachten van het gezin en gaan samen met hen op weg via een gestructureerd proces. We beluisteren ieders verhaal afzonderlijk en ondersteunen hen in het uitwisselen naar elkaar toe. We geloven dat wanneer mensen echt naar elkaar luisteren, ze opnieuw verbinding voelen en verantwoordelijkheid willen nemen tot verandering.

We willen snel en intensief met het gezin aan de slag zodat meer ingrijpende hulp vermeden wordt. Om dit te realiseren rekenen we op onze aanmelders en is een goede samenwerking belangrijk.

“Problem talk creates problems, solution talk creates solutions”
(Steve de Shazer)

Hoe doen we dat?

Hoe werkt PH?

  • we zorgen voor een snelle opstart
  • één begeleider volgt het gezin op
  • traject van maximum 4 maanden
  • aanmelder volgt mee op en is aanwezig bij start – en eindgesprek
  • gesprekken aan huis of in de organisatie.
  • we leggen een focus op de kern
  • we ondersteunen proces en volgen gemaakte afspraken van het gezin mee op.

Aanmelding

Een aanmelding begint steeds met een telefonisch contact waarin er samen gezocht wordt naar mogelijkheden en de kern van verontrusting.

Assessment aanmelder

We gaan face-to-face in gesprek met de aanmelder om de vraag verder te verdiepen en het introductiegesprek voor te bereiden

Introductiegesprek met het gezin

De aanmelder verwoordt zijn zorgen naar het gezin en er worden afspraken gemaakt rond samenwerking.

Assessments

We luisteren naar ieders verhaal afzonderlijk en bereiden hen voor op het cirkelgesprek

Cirkelgesprek

Hier wordt ieders kern uitgewisseld en komt het gezin tot afspraken.

Aanmelden

Doelgroep
Gezinnen met kinderen van 0 tot 25 jaar

Wie kan aanmelden?
Welzijnsvoorzieningen: CLB, huisdokter, CKG, OCMW, CGG, OCJ,…

Hoe aanmelden?
Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht op het nummer 0479 37 89 20. We zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 13u tot 16u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.

Partners

PH is een andere manier van kijken en praten. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig in dialoog te treden met onze aanmelders. We willen dezelfde taal spreken en zijn er van overtuigd dat hier een mooie manier van samenwerking uit voort vloeit.

We organiseren regelmatig terugkommomenten en ervaringsdagen:

Ervaringsdagen: Tijdens deze dag willen we onze partners laten ‘voelen’ wat PH betekent. Het is een onderdompeling in de visie van Positieve Heroriëntering.
Terugkommomenten: Tijdens deze namiddagen willen we in dialoog treden met onze aanmelders rond de samenwerking en is er ruimte voor casusgerichte vragen. Op deze manier willen we dezelfde ‘taal’ blijven spreken met degenen waar we mee samenwerken.

Contact

Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Telefoonnummer: 011 55 28 15