Dagcentrum De Teuten – onze opdrachtsverklaring

Onze opdracht kadert in de missie die de vzw Jongerenwerking Pieter Simenon vooropstelt.

In onze begeleidingen staat de cliënt centraal en is inspraak van de cliënt belangrijk. Wij willen laagdrempelig zijn voor onze cliënten en we werken aanklampend. Dit wil zeggen dat we kansen bieden, intensief werken, beroep doen op krachten van de cliënten en hierin het belang van het kind niet uit het oog verliezen.

We geloven in deze aanklampende intense samenwerking met het kind en zijn context om zo tot verandering te komen.

Wij streven ernaar om de communicatie binnen het gezin terug op gang te brengen, gedrag te veranderen en breuken te herstellen in de context en de maatschappij.

We betrekken een breed spectrum aan elementen in de begeleiding zoals: opvoedingsproblemen, relatieproblemen, echtscheidingsperikelen, familiebanden verbreden, ….

Wij hechten veel belang aan het zoeken van steunfiguren, steungroepen en steunplaatsen zodat de opbouw van een voldoende dragend eigen netwerk preventief en oplossend kan werken.

We doen dit vanuit de systeemtheorie en de contextuele benadering

Onze troef is dat we na het beëindigen van de begeleiding nog 6 maanden nazorg bieden.