Dagcentrum De Teuten – doelstellingen

In eerste instantie heeft het dagcentrum een preventieve functie om plaatsing te vermijden.

Er wordt naar aanleiding van een problematische opvoedingssituatie hulp en ondersteuning geboden aan het gezin. Dit betekent ondersteunend en verbindend werken vanuit een respectvolle houding en vanuit de krachten van het gezin.

We kijken naar de noden van het kind. Onze doelstelling is om beroep te doen op de krachten van het gezin zodat ze zo zelfstandig, zonder professionele hulp kunnen functioneren.

We proberen ouders kapstokken en inzichten bij te brengen zodat ze mogelijk op een andere manier kijken naar wat er gebeurt en hoe ze verder kunnen. Wij trachten in het gezin dingen terug recht te zetten die misgelopen zijn om een plaatsing te vermijden. In dit proces zijn een open communicatie en duidelijke afspraken belangrijk.

De jongere wordt bijgestaan in een positieve ontwikkeling als persoon in het gezin, school en de context. De jongere krijgt ondersteuning in zijn/haar rechten.

Via de integrale begeleiding wordt getracht te voorkomen dat de moeilijkheden groeien, zodat het samenleven met de jongere leefbaarder wordt en de problemen niet leiden tot een uithuisplaatsing.

Indien nodig gaan we, samen met het gezin, op weg naar een meer gepaste hulpverleningsvorm, die meer aansluit bij de noden van de cliënten. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de cliënten en de verwijzers. Als blijkt dat plaatsing toch noodzakelijk is, wordt geprobeerd de gevoelens die op dat gebied leven te duiden en de overgang te ondersteunen.