Dagcentrum De Teuten – hoe werken wij

AANBOD BINNEN HET DAGCENTRUM

We kunnen voor 11 gezinnen de context module aanbieden. Gezinnen die in de module contextbegeleiding zitten krijgen een extra aanbod van schoolbegeleiding, ouderraad, ouderwerking, aanspreekouders, ..

Binnen deze module wordt er ook individuele begeleiding aangeboden.

Daarbij wordt er een module dagbegeleiding aangeboden, dit is voor 9 kinderen/jongeren. Deze komen dagelijks na schooltijd naar het dagcentrum en tijdens de vakanties.

Voor de jongeren is er bijkomende ondersteuning voorzien op verscheidene domeinen.

We kunnen dus nog 2 gezinnen in enkel contextbegeleiding begeleiden.

Deze module contextbegeleiding kan ingezet worden als een kortdurende oriënterende contextbegeleiding alvorens een dagbegeleiding in groep opstart (wanneer er op dat moment nog geen plaats in in de module dagbegeleiding).

Of deze module kan ingezet worden als vervolg regeling na een opname in dagbegeleiding. Dit wordt samen met de verwijzende instantie en het betreffende gezin bekeken.

Module contextbegeleiding 11

Individuele begeleiding

Extra aanbod:

• schoolbegeleiding

• ouderraad

• ouderwerking

• aanspreekouders

Module dagbegeleiding 9

Extra aanbod:

• huiswerkbegeleiding

• tienerwerking

• w@zz me d@tte: vorming

Verder zullen we medio 2015 de methodiek van kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding aanbieden, met name positieve heroriëntering. Binnen deze methodiek wordt er in situaties van verontrusting binnen de brede instap op maatschappelijke noodzaak vanuit de OCJ samen met de aangemelde dienst en de cliënten op pad gegaan om deze situaties positief te herkaderen.

Later beschrijven we deze werkvorm verder.