APPèL – Met wie werken we samen

Met wie werken we samen?

Wij willen in verschillende richtingen samenwerken:
  • in eerste instantie met de jongere zelf, als partner in het uitstippelen van zijn/haar traject
  • met de ouders/ruimere context van de jongere
  • met alle betrokkenen: de aanmelders, consulenten, voorzieningen en diensten uit de BJB/VAPH/GGZ, scholen, CLB’s, schoolondersteunende diensten, enz.
  • APPèL werkt via RTJ Pieter Simenon actief mee in het samenwerkingsverband RTJ Gezin Centraal Noord-Limburg.
  • met onze externe en vrijwillige medewerkers, stage- en projectplaatsen: vzw’s, openbare diensten, zorgboeren, enz.
  • met collega-voorzieningen en diensten die dezelfde doelen nastreven
  • APPèL onderschrijft de doelstellingen van Leerrecht Limburg. Wij zijn lid van de stuurgroep en van de werkgroep schoolexterne projecten.