APPèL – Hoe aanmelden

Hoe aanmelden? Verloop?

De aanmelder stuurt voor de jongere een ingevuld aanmeldingsformulier naar appel@pietersimenon.be. De ontvangen aanmeldingen worden chronologisch verwerkt.
Aanmelders ontvangen binnen de 2 dagen een bevestiging van ontvangst.
De aanmeldingsverantwoordelijke checkt of APPèL de beste begeleidingsvorm is in een coachingsgesprek. Indien ok, start de trajectbegeleider op.

Jongere, context, aanmelder en belangrijke betrokkenen worden uitgenodigd voor een startrondetafelgesprek.
Deze kennismaking gaat door in onze locatie, Zilleweg 26 in Lommel.
We komen tot een engagementsverklaring.
We trachten tot een drietal concrete doelstellingen te komen die de leidraad zullen vormen voor onze ondersteunende begeleiding. Elke betrokkene die aanwezig is, formuleert zijn/haar engagement naar het traject van de jongere toe in functie van deze doelstellingen.
En we maken concrete afspraken over de manier van info en zorg delen, vervoer, …

Indien er een partij als werkgever optreedt (bv. bij stage), wordt er een stageovereenkomst afgesloten.

Er kan opgestart worden met een proefdag(en).

Op regelmatige basis gaan er rondetafelgesprekken door.
Elk traject wordt afgesloten met een eindrondetafel waar doelstellingen en samenwerking geëvalueerd worden, waar het vervolgtraject besproken wordt.

Indien zinvol kan er tijdens het traject overgestapt worden binnen de verschillende begeleidingsvormen van APPèL.

Documenten