APPèL – Hoe aanmelden

Hoe aanmelden? Verloop?

Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht op het nummer 0479 37 89 20. We zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 13u tot 16u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.
Daar wordt uw vraag ter harte genomen en zal er een inschatting gemaakt worden welke deelwerking een antwoord kan bieden op uw vraag door middel van een coachingsgesprek.

Jongere, context, aanmelder en belangrijke betrokkenen worden uitgenodigd voor een startrondetafelgesprek.

Deze kennismaking gaat door in onze locatie, Zilleweg 26 in Lommel.
We komen tot een engagementsverklaring.
We trachten tot een drietal concrete doelstellingen te komen die de leidraad zullen vormen voor onze ondersteunende begeleiding. Elke betrokkene die aanwezig is, formuleert zijn/haar engagement naar het traject van de jongere toe in functie van deze doelstellingen.
En we maken concrete afspraken over de manier van info en zorg delen, vervoer, …

Indien er een partij als werkgever optreedt (bv. bij stage), wordt er een stageovereenkomst afgesloten.

Er kan opgestart worden met een proefdag(en).

Op regelmatige basis gaan er rondetafelgesprekken door.
Elk traject wordt afgesloten met een eindrondetafel waar doelstellingen en samenwerking geëvalueerd worden, waar het vervolgtraject besproken wordt.

Indien zinvol kan er tijdens het traject overgestapt worden binnen de verschillende begeleidingsvormen van APPèL.

Documenten