Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Tegenindicaties

Onderstaande tegenindicaties hanteren we bij het niet opstarten of stoppen van een dagcentrumbegeleiding:

  • ersntige psychische stoornis, ernstige verslavingsproblematiek of zwaar onaangepast gedrag van de ouder(s)
  • de handicap van de jongere is de focus van de hulpvraag
  • een ernstig nadelig effect op de groep
  • als de jongere de veiligheid van andere groepsleden in gevaar brengt
  • beide ouders moeten geïnformeerd zijn en geen obstructie voeren
  • als er onvoldoende garanties zijn om te kunnen communiceren met het gezin (taal, doofstom,...)


VACATURES