Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Omschrijving van de missie en de doelstellingen

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, werkzaam in het kader van Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming. De werking evolueert reeds jaren als een kleinschalig, gedifferentieerd, territoriaal gespreid en voortdurend vernieuwwend verblijfs- en begeleidingsaanbod en afhandelen van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren.

 

De missie werd voor de totale organisatie in 2003 vernieuwd als volgt:

"Wij engageren ons samen verbindend te werken om breuken tussen jongeren, hun leefomgeving en de samenleving te herstellen, in antwoord op maatschappelijke verwijzing. Wij willen dit realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde zorg voor de doelgroepen, de medewerkers en de organisatie".


Deze missie onderschrijft twee belangrijke waarden:

1. "Geloof in de kracht en de groeimogelijkheden in verbondenheid"

2. "Respect voor ieders eigenheid en ernaar handelen"

Beide waarden worden voor een beter begrip verduidelijkt door en verbonden met een aantal trefwoorden , belangrijk voor de organisatie : "positivisme, empowerment, resonsabilisering, innoverend, zichzelf in vraag stellend, emancipatorisch; rechtvaardigheid, solidariteit, echtheid, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, openheid, discretie, duidelijkheid, evenwichtig, realistisch, subsidiair, zorgzaam.

 

In 2005 werden door en voor alle medewerkers de kerncompetenties "innoverend verbinden" onderkend, waaraan later "zelfreflexie" als de 3de kerncompetentie is toegevoegd.

De bejegening van de doelgroepen is gebaseerd op het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale hulp.

Het personeelsbeleid vertrekt vanuit human resource management en competentiemanagement. De organisatieontwikkeling evolueert in de richting van een netwerkorganisatiestructuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vandaar uit heeft het dagcentrum de volgende doelstellingen geformuleerd:
We proberen de communicatie en het samenleven in het gezin opnieuw constructief te maken, op gang te brengen en dit proces te begeleiden zodat:

  • Het als negatief ervaren gedrag en functioneren van de jongere vermindert, verdwijnt of indien nodig dat de stap naar een intensere begeleidingsvorm duidelijk, verantwoord en op het juiste moment kan gezet worden in samenspraak met de hulpvragers en de verwijzer
  • De oorzaken die dit negatief gedrag bevorderen zichtbaar, herkenbaar worden en door de jongere, het gezin en de relevante omgeving vermeden of tot het minimum beperkt worden.
Via de integrale begeleiding wordt gepoogd:
  • te voorkomen dat de moeilijkheden groeien;
  • dat het samenleven met de jongere leefbaarder wordt en niet leidt tot een uithuisplaatsing
  • als blijkt dat plaatsing toch noodzakelijk wordt, de gevoelens die daarrond leven te duiden, en de overgang te ondersteunen;
  • de jongere bij te staan in een positieve ontwikkeling als persoon in het gezin, school en het leefmilieu;
  • de jongere in zijn (haar) rechten te ondersteunen
  • hulp te bieden aan het gezin om tot een verbetering van het gezinsleven te komen en dit op elk gebied dat er invloed op heeft.


VACATURES