Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Indicaties

  • de afstand tussen het dagcentum, school en thuis moet overbrugbaar zijn, de jongere moet ten laatste tegen 17 h in het dagcentum aanwezig zijn om een begeleidingsrelatie mogelijk te maken
  • de jongere is bereid om naar het dagcentrum te komen en om te werken aan zijn/haar problemen
  • de ouders zijn bereid tot wekelijkse begeleidingsgesprekken in eerste instantie, later 14-daags
  • er moet sprake zijn van een POS en/of MOF
  • de opvoedingsverantwoordelijkheid blijft bij de ouder(s)
  • er moet bereidheid zijn tot samenwerking tussen gezin en dagcentrum rond de problemen die het gezin ondervindt
  • de jongere moet school lopen of er moet een vooruitzicht zijn op dat vlak


VACATURES