Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Historiek

De idee om in Lommel een dagcentrum voor schoolgaande jeugd op te starten, groeide in de jaren 1990-91 langzamerhand bij de directie, Staf en beheerraad van de VZW Jongenstehuis Pieter Simenon (inmiddels in naam gewijzigd tot VZW Jongerenwerking Pieter Simenon).
De belangrijkste motieven om een gedeelte van de residentiële capaciteit om te zetten in dagcentrumstoelen (jargon binnen de Bijzondere Jeugdbijstand) waren:
  • naast het residentiële aanbod op Lommel Werkplaatsen en het ambulante via Begeleid Zelfstandig wonen voor erg gekwetste jongens vanaf 15 jaar, ook een preventieve begeleiding te bieden om een nefast begeleidingsparcours in de jeugdbijstand te vermijden.
  • lokaal en in de nabije omgeving ook een hulpverleningsaanbod te verzekeren gericht op de plaatselijke noden, naast het reeds bestaande aanbod dat eerder 'rekruteert' over gans Limburg en de aangrenzende provincies.
In de tweede helft van 1991 werd de opstart voorbereid, de materiële inrichting, de organisatie, bekendmaking, contacten met Verwijzers en het zoeken naar de eigen specifieke klemtonen. November 1991 werd met terugwerkende kracht naar 1 september, het dagcentrum erkend voor een capaciteit van 6 begeleidingen. Inmiddels was ook de selectieprocedure opgestart voor de aanwerving van personeel.

Op 29 januari 1992 werd de eerste begeleiding aangevat.   De voorlopige locatie werd samen met het Werkatelier gedeeld in de Zilleweg, zij het dat aparte lokalen waren voorzien.

In de loop van juni 1992 verhuisde het dagcentrum naar een andere huisvesting, centraler gelegen en ruimer, in de Stationsstraat. Tegen november 1992 was reeds de maximale capaciteit ingevuld.  

Maart 1994 betekende een nieuwe verhuis naar een ondertussen door de VZW aangekocht en heringericht huis op de Koning Leopoldlaan 26. De hulpvraag oversteeg heel regelmatig de maximale capaciteit, danig dat in dringende situaties toch een overtalsituatie werd geaccepteerd.

Vanuit dit gegeven werd vanaf 1995 geijverd om de capaciteit te verhogen en op de ondertussen door het Besluit van 1994 vastgelegde minimumcapaciteit voor dagcentra van 10 te brengen. Een door de Verwijzers, Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg, Noord- Limburgs Welzijnsoverleg gesteunde hererkenningsaanvraag, werd uiteindelijk door de overheid gunstig beantwoord met ingang van 1 juni 1998.  

Die uitbreiding van de capaciteit naar 10 betekende ook een herdenken van de organisatie, de werking, en een personeelsuitbreiding. Vanaf dan groeide ook de behoefte om het dagcentrum te verruimen, te verbouwen, en specifieke bestemmingen aan de diverse lokalen te geven, vanuit de ervaringen met een volzet dagcentrum.

Op 21 september 2001 werd op een feestelijke manier de vernieuwde accommodatie in gebruik genomen, tegelijkertijd met de viering van 10 jaar dagcentrum en het bekend maken van de resultaten van een bevraging van de doelgroep die in de voorbije 10 jaar door het dagcentrum begeleid was.


VACATURES