Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren en hun gezin in een problematische opvoedingssituatie (POS) of jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. Het gaat om gezinnen uit Lommel en de directe omgeving. Ook het netwerk en de leefcontext van de jongere en het gezin zijn hierin belangrijk. De jongere en het gezin worden gemeld in het dagcentrum door het comité bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank. Het zijn deze verwijzers die bepalen wie gebaat is bij een dagcentrumformule, dit in samenspraak met de hulpvrager en de voorziening (dagcentrum). De problematieken die meestal gemeld worden en waarrond gewerkt wordt, zijn onder te brengen in twee categorieën:

  • Waar het samenleven moeilijkheden geeft omwille van opvoedingsproblemen met één of meerdere kinderen o.a. schoolverzuim, ongehoorzaamheid, niet aanvaarden van begrenzing, agressief gedrag, vluchtgedrag, specifieke gedragsstoornissen…
  • Waar problemen binnen het gezin leiden tot opvoedingsmoeilijkheden, o.a. echtscheidingsperikelen, relatieproblemen bij de ouders, drank en drugsproblemen, financiële problemen, werkloosheid, familievetes, huisvestingsproblemen, chronische pathologische ziektebeelden van steunfiguren in het gezin….

Veelal gaat het over multiproblem gezinnen. In deze gezinnen wordt de jongere dan ook vaak gezien als de symptoomdrager (systeemtheorie). De laatste tijd worden er ook geregeld kinderen uit nieuw-samengestelde gezinnen aangemeld. Deze gezinnen hebben vaak door het samengaan van twee bestaande gezinnen moeilijkheden met de orde in hun systeem. Het is voor iedereen in het systeem ook een enorme aanpassing.

VACATURES