Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

A) ORGANISATIE VAN DE PERMANENTIE

In principe gebeurt de permanentie op de schooldagen vanaf 09u tot 15.30u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door degene die op de uurrooster onder permanentie vermeld staat. Vanaf 15.30u gebeurt de permanentie vanuit de leefgroep door een der begeleid(st)ers tot 19u.

Op woensdag van 09u tot 12u door de permanentie vermeld op de uurrooster, en van 12u tot 17u. door een der begeleid(st)ers in de opvanggroep Op schoolvakantiedagen gebeurt de permanentie van 09u tot 17u vanuit de opvanggroep.

Bij uitstappen is de begeleiding bereikbaar via het GSM-nummer dat vermeld staat op het antwoordapparaat in het dagcentrum.   Dit GSM-nummer is ook voor de gezinnen gekend via de vermelding in de brochure, ontvangen bij aanmelding.

Bij onvoorziene omstandigheden, waardoor de permanentievoerende afwezig zou zijn, kan de boodschap of vraag ingesproken worden via het antwoordapparaat waarna zo spoedig mogelijk contact opgenomen wordt met de beller indien gewenst.


Na 19u staat tot de volgende morgen 09u of doorlopend in het weekend, het antwoordapparaat aan. De eerstvolgende permanentievoerende zal de boodschappen beluisteren en de gepaste reactie geven.

B) VERVOER

Het dagcentrum biedt structureel geen vervoer aan.   Er kan wel voor korte tijd beroep op het dagcentrum gedaan worden in acute situaties (eigen vervoer dat het begeeft, plotseling belet vanuit het gezin, medische redenen...)

Indien het vervoer beletsel zou blijven voor een eventuele opstart, zal het dagcentrum samen met het gezin op zoek gaan naar een oplossing. Deze oplossing zal gezocht worden binnen het brede eigen netwerk van het gezin, bekenden, of bij het gebruik van openbaar vervoer. De begeleiding wordt enkel opgestart wanneer het vervoer geregeld is.

In feite zijn er 2 mogelijkheden om het dagcentrum te bereiken voor de cliënt:
  • de jongere komt zelfstandig met de fiets, openbaar vervoer...
  • de jongere wordt gebracht en gehaald door ouders, familie...
Om tot een opstart van een begeleiding te komen moet wel blijken dat de jongere minstens geregeld tegen 17u op schooldagen kan het dagcentrum bereiken.   Later dan 17u betekent te weinig kans voor de begeleiding om een werkrelatie op te bouwen, impact te hebben op de gast, toe te komen aan individuele begeleiding, buiten het avondeten, de klusjes, de dagelijkse routine.

C) LAAGDREMPELIGHEID

Elke persoon of dienst die aanbelt of belt voor informatie zal ofwel onmiddellijk te woord gestaan worden, of er kan een afspraak gemaakt worden om op een ander moment die info te krijgen.   Indien het een problematiek betreft die ligt in de lijn van de werking, zal geadviseerd worden het vanuit het dagcentrum te doen.   Dit kan eventueel leiden tot een aanmeldingsgesprek indien de verwijzer aan het dagcentrum denkt voor een mogelijke begeleiding.

De ouders, gezinsleden, verwanten of personen die horen tot de leefsfeer van het begeleide gezin, kunnen tijdens de openingsuren vrij binnen lopen hetzij om een mededeling te doen, kort gesprek te voeren, of een afspraak te maken voor een komend contact.   Vanzelfsprekend zal moeten blijken in hoeverre de aanwezige informatie van en over het gezin aan bod kan komen, rekening houdend met wettelijke voorziene afspraken, wet op de privacy en beroepsgeheim, en de al of niet toestemming van het gezin en de jongere zelf. In principe is iedereen welkom in het dagcentrum, die op een positieve, constructieve manier wil contact leggen.   Indien er op dat moment geen personeel beschikbaar is omwille van de lopende taken, kan in elk geval een contact gepland worden.

We vragen afhalende ouders wel ten vroegste om 18.30u hun kind te komen ophalen, zodat de eventuele vormingssessies, individuele begeleidingen, en andere dagdagelijkse activiteiten volledig gevolgd kunnen worden door alle jongeren.

D) BEREIKBAARHEID

Met openbaar vervoer:  

Bus Hasselt-Leopoldsburg-Lommel   Halte Kerk-centrum Lommel op 150m  

Bus Hamont-Mol(Herentals-Leuven)   Halte Kerk-centrum Lommel op 150m  
of Halte CLEBLO-meubelen K.Leopoldlaan op 150m    

Belbus Lommel Ligging: rand van centrum Lommel, op fiets- en wandelafstand van meerdere scholen, vanaf Kerk-centrum richting Lutlommel op 150m