Contacteer Quest Real Estate ServicesDagcentrum De Teuten, Lommel

Samenwerkingsverbanden

Vanuit het dagcentrum wordt er deelgenomen aan volgende samenwerkingsverbanden:

 • Lokaal
  • Betrokkenheid op:
   • Jeugdraad Lommel
   • Preventieraad Lommel DAGG (Dienst Adviserende Geestelijke Gezondheidszorg)
 • Regionaal
  • Deelname aan het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg
  • Lid van de Stuurgroep Integrale Jeugdhulpverlening Noord-Limburg
  • Klankbordwerkgroep STUWER KHLIM
 • Provinciaal
  • Betrokkenheid op Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand
  • Deelname aan Intervisiegroep Kwaliteitszorg van het Vlaams Welzijnsverbond Afdeling Limburg geëvolueerd naar intervisiegroep van het LPJ
  • Deelname aan de werkgroep Vorming van het Vlaams Welzijnsverbond Afdeling Limburg geëvolueerd naar werkgroep van het LPJ
 • Nationaal
  • Deelname Vlaams Samenwerkingverband Dagcentra:
   • gewoon inhoudelijk-methodisch overleg
   • coördinatorenoverleg
   • algemene vergadering

Er is daarnaast een prettige en vlotte samenwerking met de Vriendenkring van de Pieter Simenon. Het dagcentrum stelt zijn vergaderlokaal ter beschikking voor hun vergaderingen.


VACATURES