Welkom bij Jongerenwerking Pieter Simenon

Welkom op de website van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Naast heel wat informatie over onze vzw en zijn deelwerkingen willen we u ook informeren over ons werk in de Bijzondere Jeugdzorg. Mensen die hierdoor interesse krijgen om bij ons te werken kunnen altijd via de link vacatures solliciteren en/of ons laatste aanbod zien. Indien u doorheen het lezen van onze site, graag meer informatie heeft, kan u altijd contact opnemen met ons via de link contact. Wij wensen u een boeiend bezoek toe op de website van onze organisatie.

ONZE JAARVERSLAGGEVING

Met veel enthousiasme en fierheid kondigen wij de digitale publicatie van de jaarverslaggeving van 2017 aan. De drie verslagen bevatten een bundeling van alles wat we als vzw het afgelopen jaar ondernamen in de verschillende deelwerkingen en kernprocessen. De verslagen werden geschreven tegen de achtergrond van een gebalanceerde weergave over de verschillende polen van onze kwaliteitsdriehoek. We hopen dat de jaarverslaggeving een prima weergave geeft van de dynamiek die in onze vzw en de bredere sector leeft.

De jaarverslagen kun u terugvinden via de tabbladen in de bovenbalk (vzw algemeen) of door hier te klikken. Wij wensen u veel leesgenot.